Privacy & algemene voorwaarden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen + Refund & cancellation policy

 

Dcreate BV - ondernemingsnummer: 0468.794.779 in opdracht van Kon. Fedekam West vzw - ondernemingsnummer: 0411.025.226

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:  

  • Per brief: stuur je vraag per brief naar Dcreate BV, Sluisstraat 3/0101, 8000 Brugge
  • Per e-mail: stuur je vraag naar info@digicreate.be 

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

 

Refund & cancellation policy

Verkochte tickets kunnen op geen enkele manier terug gevorderd worden. Ook bij het niet plaatsvinden van het evenement kan er geen aanspraak gemaakt worden op een terugbetaling van de toegangstickets. Aangezien de kosten voor de organisatie bijna allemaal op voorhand dienen betaald te worden kunnen we geen tickets terug betalen. De organisatie gaat pas over tot een beslissing hieromtrent één tot twee uur voor de start van Taptoe Brugge en enkel als er geen alternatief is voor deze beslissing.